Clearing Autodiscover Cache in Outlook

Outlook kullanmakta olduğunuz Exchange mail hesap ayarlarını %localappdata%\Microsoft\Outlook\ altında “numbers_ Autodiscover.xml”  saklamakta.
Eğer güncel olarak kullanmakta olduğunuz Exchange server bilgileriniz değişir ama kurulum esnasında hala eski adresi kontrol ediyorsa outlook. O zaman işte yukarıda belirttiğim “numbers_ Autodiscover.xml”  dosyasında değişiklik yapabilir yada silerek yeniden cache yapmasını sağlayabilirsiniz. Yararlı olması dileğiyle!